آخرین بروز رسانی سایت شنبه 15 اردیبهشت 2017
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
با توجه به انسان محور بودن مؤسسه خیریه محک و ارزش‌های نیروی انسانی برای پیشرفت سازمان‌ها خصوصاً سازمان‌های غیر دولتی، بخش کارگزینی از امور اداری منفک گشت و در ساختار سازمانی جدید به عنوان حوزه منابع انسانی تعریف گردیده است. از ابتدای سال 1387 وظیفه جذب، آموزش و نگهداری نیروی انسانی بر اساس آخرین یافته‌های علمی در این زمینه به عهده این واحد می‌باشد. در مورد وظیفه جذب نیروی انسانی، به منظور رعایت عدالت در استخدام ابتدا بررسی پرسشنامه هایِ استخدامِ ارسال شده بخش منابع انسانی انجام می‌گیرد و سپس، فرآیند استخدام با تشکیل کمیته استخدام که وظیفه آن انجام ارزیابی‌های حضوری و تخصصی از متقاضیان استخدام است آغاز می‌شود.
 
اعضای کمیته استخدام عبارتند از:‌ مدیر عامل(رئیس کمیته) – مدیر منابع انسانی (عضو و دبیر کمیته) – مدیر بخش ذیربط (عضو کمیته) – نماینده داوطلبان (عضو کمیته) – روانشناس (عضو کمیته). این کمیته طی دو مرحله به ارزیابی متقاضیان استخدام می‌پردازد. در مرحله اول ارزیابی عمومی انجام می‌شود. در این مرحله ارزیابی متقاضی توسط اعضای کمیته انجام می‌شود و متقاضیانی که با اکثریت آرا مورد قبول اعضای کمیته استخدام قرار گرفته‌اند برای ارزیابی تخصصی به مدیر ذیربط معرفی می‌شود. مرحله دوم که ارزیابی تخصصی است، توسط مدیر ذیربط انجام می‌شود و نتیجه آن به اعضای کمیته اعلام می‌شود. بدیهی است که نتیجه نهایی با ارزیابی تخصصی مشخص می‌شود.
 
در حال حاضر موسسه خیریه محک کارفرمای نمونه سال 1390 در بخش‌های ذیل به نیروی انسانی نیاز دارد.
 
1. مددکار:
کارشناسی/ کارشناسی ارشد مددکاری- 2 سال سابقه کار مرتبط
 
2. روانشناس:
کارشناسی ارشد بالینی- سابقه کار بالینی با کودک و بزرگسال
 
3. کارشناس آموزش منابع انسانی:
کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی/ مدیریت/ ارتباطات- 2 سال سابقه کار، تجربه در متدولوژی‌ها و تکنولوژی‌های آموزشی، تجربه در آموزش دهی، داشتن مهارت‌های نیرومند در تفکر و برنامه ریزی، داشتن مهارت ارائه مطلب، ارتباطات و تحلیل
 
4. جمع دار اموال:
کارشناس حسابداری- 2 سال سابقه کار مرتبط
 
5. کارشناس تبلیغات دیجیتال:
کارشناسی/ کارشناسی ارشد مدیریت- حداقل 2 سال سابقه کار، آشنایی با تبلیغات دیجیتال
 
6. کارشناس کار درمانی: 
کارشناس کار درمانی- 2 سال سابقه کار، ترجیحا خانم
 
7. کارشناس فیزیوتراپی:
کارشناسی فیزیوتراپی- 2 سال سابقه کار، ترجیحا آقا
 
8. دکترای ژنتیک پزشکی:
دارای پروانه تهران، جهت قبول مسئولیت فنی بخش سیتو ژنتیک
 
9. پزشک متخصص اطفال:
برای شیفت عصر و شب
 
10. پرستار:
کارشناس پرستاری- 1 سال سابقه کار مرتبط
 
11. سوپروایزر آموزشی:
کارشناسی/ کارشناسی ارشد پرستاری- 7 سال سابقه کار بالینی- 3 سال سابقه کار آموزشی
 
12. کارشناس بیهوشی:
کاردانی/ کارشناسی بیهوشی- گذراندن طرح نیروی انسانی- حداقل 6 ماه سابقه کار
 
13. کارشناس اتاق عمل:
کاردانی/ کارشناسی اتاق عمل- گذراندن طرح نیروی انسانی- حداقل 6 ماه سابقه کار
 
متقاضیان استخدام می‌توانند از طریق شماره فکس 22485456 و یا ایمیلHR@mahak-charity.org رزومه‌ کاری و سوابق خود را ارسال نمایند و یا با شماره‌ 23501278 بخش منابع انسانی محک تماس حاصل فرمایند.
 
ارسال این صفحه برای دوستان