آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 27 خرداد 1398
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

بخش تضمین کیفیت مانند سلسله اعصاب محک است که بهبود مستمر را میسر می‌کند. این بخش با ارتباط مستقیم از طریق ذیربطان، نقاط ضعف و قوت را جویا می شود تا در برنامه ریزی های سازمان از آن نقطه نظرها برای هر چه بهتر طی کردن مسیر تعالی استفاده گردد.این بخش از نیمه دوم فرودین ماه سال 1388 شروع به کار کرده است و از طریق ارتباط تلفنی و حضوری کلیۀ نقطه نظرها، نقاط قوت و ضعف مؤسسه و بیمارستان محک را جمع آوری و بررسی می‌کند. انتقادات و پیشنهادات برای رفع مسائل محک به مدیرعامل گزارش داده می شود و پس از بررسی در دستور کار مدیران هر بخش قرار می گیرد.با توجه به بیانیه ی دیدگاه محک و خواسته ی سازمان برای قرار گرفتن در زمره ی 10 سازمان برتر جهان لازم است که سطح کیفی کلیۀ فعالیت های سازمان با یک (SUPER VISION) یکپارچه شود.

 در مورد تضمین کیفیت بیشتر بدانید...

ارسال این صفحه برای دوستان