آخرین بروز رسانی اخبار سایت سه شنبه 30 بهمن 1397
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

سال هاست که می‌گوییم سرطان درمان‌پذیر است. در محک تا کنون بهبودی 5600  نفر از فرزندانمان را جشن گرفته‌ایم و باور داریم با همراهی هم می توانیم آگاهی و امید به بهبودی را جایگزین باورهای غلط درباره سرطان کنیم.

 

ارسال این صفحه برای دوستان