آخرین بروز رسانی اخبار سایت سه شنبه 30 بهمن 1397
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

پشت هر موفقیتی، تلاش و صبوری‌های بسیاری است.

در محک هم هر روز شاهد شکیبایی مادران و پدران و قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان تا رسیدن به سلامتی هستیم.

 

برایتان شکیبایی تا رسیدن به اهدافتان را آرزو می‌کنیم. 

ارسال این صفحه برای دوستان