آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 17 فروردین 2019
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
عاشق ماشین سواری است، هر بار که به شهربازی می‌رود، اول سوار ماشین‌ها می‌شود و از شادی جیغ می‌کشد. 
با اینکه این روزها درگیر بیماری و قرص و داروست، اما اینجا آزاد است و این عادتش را فراموش نکرده است؛ هنوز کودکی می‌کند، فقط با یک تفاوت که ماشینش پایه سرم‌اش شده. سوارش می‌شود و در راهروی بلند بیمارستان سرعت می‌گیرد. امیدواریم صدای خنده‌هایش از ذوق بازی در شهر بازی بپیچد. 
 
ارسال این صفحه برای دوستان