آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 17 فروردین 2019
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

از بچگی عادت دارد کاردستی درست کند. در چشماش می‌دیدیم که با هر خلاقیتی انگار دنیا رو برای خودش می‌کند. 

وقتی به محک آمد، اصلا نمی‌توانست قیچی به دست بگیرد، چه برسد به اینکه کاردستی بسازد. آن روزی که گفت کاغذ و قیچی می‌خواهد، دنیا را به مادرش دادند. در محک کودکی ادامه دارد.

 

 

ارسال این صفحه برای دوستان