آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 31 تیر 1398
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
وقتی بتوانیم لبخندی را روی لب‌های کسی بنشانیم، با محبتمان از غم او کم کنیم یا شادی را برای چند لحظه به زندگی‌اش بیاوریم، یکی از بهترین حس‌های دنیا را تجربه کردیم. 
 
با محبت می‌توانیم قوت قلبی باشیم برای کسانی که روزهای سختی رو سپری می‌کنند؛ روزهای سختی مانند درمان سرطان. مطمئن هستیم اگر همه در کنار قهرمان‌های محک باشیم این روزهای سخت می‌گذرد و فرزندانمان می‌توانند غول سرطان را شکست دهند.
 
در روز بزرگداشت مولوی با این شاعر نام‌آشنا همراه می‌شویم و می‌گوییم:
 
از محبت ‌حُزن ‌شادی ‌می‌شود        وز محبت‌ غول‌ هادی‌ می‌شود
 
ارسال این صفحه برای دوستان