آخرین بروز رسانی اخبار سایت شنبه 25 آبان 1398
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

صدای خنده و شادی طوری در بیمارستان می‌پیچید ‌که معلوم بود به دو نفر دارد حسابی خوش می‌گذرد. 

داریوش و محمدرضا با شادی و شیطنت، پایه سرم‌هایشان را به سمت اتاق بازی هل می‌دادند تا یک بازی هیجان‌انگیز را با هم شروع کنند؛ بازی‌ای به اسم «نقشه شکست سرطان». این دو دوست در حالی‌که چشم‌هایشان از هیجان برق می‌زد نقشه پیروزی در مقابل سرطان را روی تخته سفید اتاق بازی کشیدند و با هم مرور کردند که قرار است چگونه بیماری‌شان را شکست دهند. شاید اگه داریوش و محمدرضا با هم دوست‌های خوبی نبودند، بازی «نقشه شکست سرطان» انقدر هیجان‌انگیز نمی‌شد. زیر سقف محک در مسیر سختی که کودکان برای درمان‌ بیماری‌شان طی می‌کنن، دوستی‌هایی شکل می‌گیرد که از سختی‌های این راه کم می‌کند. به امید روزی که داریوش و محمدرضا قصه بازی قشنگ‌شان در محک را برای فرزندان‌شان تعریف کنند و تا ابد دوست‌های خوبی برای هم بمانند.

 

روز جهانی دوستی مبارک

ارسال این صفحه برای دوستان