آخرین بروز رسانی اخبار سایت دوشنبه 20 آبان 1398
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 
شفافیت و پاسخگویی ستون‌های خانه‌ای هستند که با نیکوکاری مردم این سرزمین برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان بنا شده است. در این مسیر، داشته‌های ارزشمندی چون اعتماد مردم ایران را به دست آوردیم که بی‌شک خبرنگاران یکی از گروه‌هایی هستند که محک را در این مسیر همراهی کردند.
 
در روز خبرنگار از تلاش‌های همه خبرنگارهای خوب این سرزمین قدردانی ‌می‌کنیم. به امید روزی که خبر خداحافظی جهان با سرطان را با قلم و بیان خبرنگاران‌مان به خانواده بزرگ محک مخابره کنیم.
ارسال این صفحه برای دوستان