آخرین بروز رسانی اخبار سایت سه شنبه 30 بهمن 1397
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

کودکان محک با همه کوچکی، بازیگران بزرگی در صحنه زندگی هستند که نقشی ماندگار چون مبارزه با بیماری سرطان را با امید و استقامت اجرا می‌کنند. هنرمندان کوچک ما، دی ماه 1393 در محک تئاتری اجرا کردند.
 
این برنامه توسط واحد خدمات حمایتی و روانشناسی و با همراهی گروه داوطلبان هنردرمانی انجام شد. در هنردرمانی از هنر به عنوان ابزاری برای انتقال احساسات و بروز عواطف استفاده می‌شود. در محک با بکارگیری ابزار هنری مختلف کودکان مسائل و نگرانی‌های خود را بیان می کنند و این فرآیند بین روانشناس و کودک از جمله خدمات روانشناختى است که در مسیر درمان بیمارى به کار مى رود. هنر درمانی شامل رشته های مختلف هنری مانند نقاشی درمانی، موسیقی درمانی، روایت درمانی، حرکت درمانی و کاردستی است.
 
این فعالیت ها روش هایی مدرن و مکمل در درمان است و واحد روانشناسی به عنوان یکی از تیم هایی که خدمات مکمل تیم درمانی بیمارستان محک را ارائه مى کند با هدف حفظ کیفیت زندگی کودکان به آن مى پردازد و این خدمات همه جانبه و همکاری بین تیمی نقش مهمی در مسیر بهبود کودکان  مبتلا به سرطان دارد.