آخرین بروز رسانی اخبار سایت شنبه 27 بهمن 1397
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

امروزه درمان نوین سرطان کودک درمانی منحصر به پزشک و بیمار نیست بلکه گروه‌های متخصص زیادی در به ثمر نشستن این تلاش نقش دارند. پرستاران محک یکی از موثر ترین گروه‌ها در درمان کودکان مبتلا به سرطان هستند.

مهربانانی که صادقانه در روزها و شب‌هایِ پرمسئولیتِ فعالیت خود با اتکا به دانش،تعهد و عشق می‌کوشند تا ضامن درمان موثر تر و بهبودی کودکان مبتلا به سرطان باشند. روز پرستار را به این عزیزان و به جامعه پرستاری ایران تبریک می‌گوییم.