آخرین بروز رسانی اخبار سایت سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

مقاله ها

محک همواره از همراهى ارزشمند تمامى اقشار جامعه و هنرمندان بهره مند بوده و امید دارد با تداوم این همراهى کودکان مبتلا به سرطان از حمایت هاى درمانى و رفاهى مطابق با استانداردهاى جهانى بهره مند باشند.

این نمایشگاه ١٦ تا ٢١ آبان ١٣٩٣ در گالرى میرمیران خانه هنرمندان برگزار و کلیه عواید آن به موسسه خیریه محک اهدا مى شود.
نمایشگاه عکس هاى هادى نوید با عنوان"پرنده هاى من" با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان تحت حمایت محک برگزار مى شود.