آخرین بروز رسانی سایت یکشنبه 29 مهر 1397
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

محک در طول فعالیت خود همواره بر اصول شفافیت و پاسخگویی که از ممتازترین ارزش‌های سازمان است، تکیه کرده است.

 

بر همین اساس محک خود را موظف می‌داند تا در برابر حمایت نیکوکارانه یاوران همیشگی، آنها را از حاصل کمک‌هایشان آگاه سازد. شما می‌توانید با مطالعه خبرنامه از آنچه زیر سقف محک می‌گذرد، مطلع شوید.

 
خبرنامه شماره 66 محک را با هم بخوانیم.