• توضیحات
  • مشخصات
  • نظرات
  • مناسب برای خانم ها
  • سنگ/چوب سنگ
  • طول کل 88cm