• توضیحات
  • مشخصات
  • نظرات
  • مناسب برای خانم ها-آقایان
  • سنگ دارد