دلمون به کمکتون قرصه !
مهر بی‌دریغ شما نیکوکاران به فرزندان محک، حکایتی است از عشق که بیش از سی سال است چاره‌ساز دردهایشان شده. شمایی که با حمایت خود از فرزندان مبتلا به سرطان سراسر ایران، مرهم می‌گذارید بر دردِ سرطان! از ابتدای تأسیس محک تا کنون، بیش از 42 هزار فرزند مبتلا به سرطان، تحت حمایت محک قرار گرفتند که هزینه تمام خدمات درمانی و حمایتی آنان با کمک شما تأمین شده است؛ حالا که شما چاره‌ساز این درد هستید، می‌خواهیم دعوتتان کنیم، تا بار دیگر برای تأمین هزینه‌ی داروی کودکان مبتلا به سرطان سراسر ایران، با هم قدمی برداریم. دلمان به کمکتان قرص است... با حمایت پرمهرتان، همین حالا دوای دردش باشیم!
pic
انتخاب تعداد مورد نظر
ریال
اطللاعات فردی
پرداخت

مشارکت تا این لحظه برای تامین مبلغ مورد نیاز

2,737,732,289
تومان
مبلغ جمع شده
14815
نفر
نیکوکاران شرکت کننده
3,000,000,000
تومان
مبلغ مورد نیاز

دلمون به کمکتون قرصه!