کمک آنلاین

گزارش های ۲۵ سالگی

  • ۲۸ بهمن ۹۸
  • 2861 بازدید

رای اطلاع از حاصل ٢٥ سال حمایت نیکوکارانه خود گزارش ٢٥ سالگي محك را با هم بخوانیم. عمل به اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر…

گزارش های حمایتی

  • ۲۸ بهمن ۹۸
  • 3378 بازدید

موسسه خیریه محک دو اصل شفافیت و پاسخگویی را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر یاوران این موسسه می‌داند. از آنجا که حمایت این…

گزارش های سالانه

  • ۲۸ بهمن ۹۸
  • 4194 بازدید

برای اطلاع از حاصل ۲۶ سال حمایت نیکوکارانه خود گزارش دو سالانه ۱۳۹۶-۱۳۹۵ محك را با هم بخوانیم. عمل به اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر…