کمک آنلاین

گزارش های 25 سالگی

  • 28 بهمن 98
  • 188 بازدید

رای اطلاع از حاصل ٢٥ سال حمایت نیکوکارانه خود گزارش ٢٥ سالگي محك را با هم بخوانیم. عمل به اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر…

صورت های مالی و گزارشات بازرس

  • 28 بهمن 98
  • 2504 بازدید

موسسه خیریه محک در طول فعالیت خود با تکیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر…

گزارش های حمایتی

  • 28 بهمن 98
  • 228 بازدید

موسسه خیریه محک دو اصل شفافیت و پاسخگویی را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر یاوران این موسسه می‌داند. از آنجا که حمایت این…

گزارش های سالانه

  • 28 بهمن 98
  • 262 بازدید

برای اطلاع از حاصل 26 سال حمایت نیکوکارانه خود گزارش دو سالانه 1396-1395 محك را با هم بخوانیم. عمل به اصول شفافیت و پاسخگویی در برابر…