0 کمک آنلاین

می خواهم درمان یار شوم

شما نیکوکار گرامی می‌توانید با ثبت مشخصات و شماره همراه خود و همچنین تعداد روزهای درمان‌یاری که مد نظر دارید، به جمع درمان یاران محک بپیوندید.

 

نمایش هزینه
هزینه درمانیاری شما = تعداد روز * ( ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال )