0 کمک آنلاین

به ترانه‌های شیرین، به بهانه‌های رنگین...، یاریگر آنانی باشیم که در انتظار یاری ما هستند .

campaign
اشتراک گذاری صفحه
مبلغ جمع آوری شده :14,933,023,899ریال
25٪
مبلغ مورد نیاز 60,000,000,000 ‍﷼

8652 نفر

تعداد مشارکت

0 روز ٫ 0 ساعت ٫ 0 دقیقه

زمان باقی‌مانده
campaign

درباره این طرح

سال، نو شده است، اما یک چیزهایی، هیچ وقت نو نمی‌شود. قدمتِ آن‌هاست که ارزششان را تعیین می‌کند؛ مثلِ مسیرِ محک.... در آغاز سال نو مسیرمان همانی‌ست که از روز نخست بود... این‌که انسان را رعایت کنیم... این‌که عشق را رعایت کنیم و هم‌زمان با سی‌وسه سالگی فعالیت‌ محک، همچنان ایستاده بر عهد و میثاقمان با شما، دوشادوش پا به سال نو بگذاریم.
هر روزی که لبخند سلامتی بر لبان فرزندان محک می‌نشیند و صداهای خنده‌‌هایشان شنیده می‌شود، همچون ترانه‌ای شیرین است... چه بهانه‌ای رنگین‌تر از شنیدن صداهای خنده‌های فرزندانمان برای فرارسیدن نوروز؛ هر روزتان نوروز...
امسال دست در دست هم، شیرینی سلامتی یک کودک را به او، خانواده‌اش و خودمان هدیه دهیم!

حمایت مالی

جهت حمایت مالی از این طرح محک، مبلغ موردنظر را در بخش زیر مشخص و پرداخت فرمایید.

som-image

درباره این طرح

سال، نو شده است، اما یک چیزهایی، هیچ وقت نو نمی‌شود. قدمتِ آن‌هاست که ارزششان را تعیین می‌کند؛ مثلِ مسیرِ محک.... در آغاز سال نو مسیرمان همانی‌ست که از روز نخست بود... این‌که انسان را رعایت کنیم... این‌که عشق را رعایت کنیم و هم‌زمان با سی‌وسه سالگی فعالیت‌ محک، همچنان ایستاده بر عهد و میثاقمان با شما، دوشادوش پا به سال نو بگذاریم.
هر روزی که لبخند سلامتی بر لبان فرزندان محک می‌نشیند و صداهای خنده‌‌هایشان شنیده می‌شود، همچون ترانه‌ای شیرین است... چه بهانه‌ای رنگین‌تر از شنیدن صداهای خنده‌های فرزندانمان برای فرارسیدن نوروز؛ هر روزتان نوروز...
امسال دست در دست هم، شیرینی سلامتی یک کودک را به او، خانواده‌اش و خودمان هدیه دهیم!

سوالات متداول