میانگین هـــزینه درمان یک کــودک در یک روز 5800 تومان، در یک ماه 175,000 تومان و در یک سال 2,100,000 تومان می‌باشد.         روز

         ماه

         سال

مبلغ نهـایی: تومانآیا مبلغ نهایی مورد تأیید می‌باشد؟

هر روز 6 کودک

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه خیریه محک می باشد.

طراحی و اجرا از:شرکت سگال