در مورد دستبند ضدعفوني كننده

تمامي عوايد حاصل از فروش اين محصول اهدايي، صرف هزينه دارو و درمان كودكان مبتلا به سرطان محك مي‏شود.