در مورد دستبند ضدعفوني كننده

شرکت squeezyband بر مبنای اهداف انساندوستانه خود دستبندهای نگه‌داری مایع ضدعفونی را در شرایط همه‌گیری کرونا به محک اهدا کرده است. این دستبندها دسترسی به مایع ضدعفونی را آسان می‌کند. تمامی عواید حاصل از فروش این دستبندها صرف تأمین بخشی از هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان تحت حمایت محک خواهد شد.