0 کمک آنلاین

ایجاد حساب کاربری

با ایجاد حساب كاربرى در وب‌سایت محک، می‌توانید تاريخچه كمك‌های خود برای تأمین هزینه دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان تحت حمايت محك را مشاهده کنید. پرداخت‌هایی شامل عضویت، درمانیاری و کمک آنلاین و همچنین سفارش قلک در این حساب قابل پیگیری است. با داشتن حساب كاربرى می‌توانید سهم خود در نجات جان قهرمان‌های کوچک محک و جزئیات آن را ثبت، ذخيره و پيشينه نيكوكارى تان را دنبال كنيد.

 

ارسال مجدد رمز احراز هویت