0 کمک آنلاین

Fetr

در این روزها که دستانمان دور اما قلبهایمان نزدیک است، با پرداخت فطره و کفاره از راه دور، همچنان همراه کودکان مبتلا به سرطان باشیم. با پرداخت کفاره و فطریه امسال به محک، می‏توانیم نجات‏بخش زندگی قرمانان کوچکی باشیم که در هر شرایطی باید سرسختانه با سرطان بجنگند. مبالغ کفاره و فطریه اهدایی شما در محک صرف تأمین هزینه دارو و درمان کودکان که سخت‏تر از هر زمان دیگریست، خواهد شد.

در این روزها که دستانمان دور اما قلبهایمان نزدیک است، با پرداخت مبالغ کفاره و فطریه به محک می‌توانیم نجات‌بخش زندگی قهرمانان کوچکی باشیم که در هر شرایطی باید سرسختانه با سرطان بجنگند.

مبلغ فطریه و کفاره رمضان ۹۹

حداقل مبلغ فطریه سال ۹۹ برای هر نفر:
 • بر مبنای قوت غالب گندم = ۱۰۰۰۰۰ ریال
 • بر مبنای قوت غالب برنج = ۱۰۰۰۰۰ ریال
کفاره روزه سال ۹۹:
 • غیر عمد = روزی ۳۰۰۰۰ ریال
 • عمد = روزی ۱۸۰۰۰۰۰ ریال
چنانچه می‌خواهید پرداختی شما در پروفایل نیکوکاریتان ثبت شود، وارد شوید
برگشت

پرداخت فطریه

نحوه محاسبه:
 • بر مبنای قوت غالب گندم = ۱۰۰۰۰۰ ریال
 • بر مبنای قوت غالب برنج = ۱۰۰۰۰۰ ریال
سیادت
قوت غالب
تعداد نفرات
مبلغ
 • ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • دویست هزار ریال
در صورت نیاز به تغییر مبلغ نهایی این گزینه را انتخاب کنید
مبلغ دلخواه
 • ریال
 • ریال
برگشت

پرداخت کفاره

نحوه محاسبه:
 • غیر عمد = روزی ۳۰۰۰۰ ریال
 • عمد = روزی ۱۸۰۰۰۰۰ ریال
کفاره روزه
تعداد روز
مبلغ
 • ۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • دویست هزار ریال
در صورت نیاز به تغییر مبلغ نهایی این گزینه را انتخاب کنید
مبلغ دلخواه
 • ریال
 • صفر ریال