در مورد محصولات نارنجی

نارنجی رنگ کمپین روز جهانی سرطان و طلایی رنگ نمادین سرطان کودکان است به همین خاطر امسال نیز مانند سالیان گذشته محصولاتی را با این رنگ‌ها به دست‌سازه‌هایمان اضافه کرده‌ایم.
محصولات هنری محک به دست داوطلبانمان ساخته می‌شوند و شما با خرید آن‌ها برای خودتان یا هدیه دادن آن‌ها به عزیزانتان می‌توانید علاوه بر مشارکت در کمپین روز جهانی سرطان، در تأمین هزینه‌ی دارو و درمان فرزندان محک نیز نقش مؤثری داشته باشید. با این حمایت، رشته‌ی مهر میان ما و شما به سلامتی فرزندان محک گره می‌خورد.